உதயம்

அறிவிப்பாளினிகளின்
சேலை வண்ணம்
என்றும் ஆய்ந்தவாறு
என் மனையாள்!

“சன் டி.வியின்
தமிழ் மாலை” யென
அமெரிக்க மழலையில்
உச்சரித்த வண்ணம்
என் மக்கள்!

உறக்கம் பிரிந்த
அதிகாலை பொழுதுகளில்
கேட்ட
பாப்பையனின்
திரிகடுக உரையை
மனம் அரைத்தபடி
வயதாகிப்போன நான்!

    வை. செந்தில்வேல்
    10/05/2008

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s